Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
slide show img1 slide show img 2 slide show img 3 slide show img 4

Staff - Ashok Nagar

vaishali img

Miss. Vaishali Sandeep Kshatriya

Quali. : B.Com.

Teaching Exp. : 7yr.

vertical sep. mayuri img

Miss. Mayuri Yogesh Walhekar

Quali. : B.A.

Teaching Exp. : 1yr.

hr sep img
subhangi img

Miss. Shubhangi Sandeep Aher

Quali. : M.A., B.Ed.

Teaching Exp. : 3yr.

vertical sep. savita img

Miss. Savita Yogesh Khatkale

Quali. : B.A.

Teaching Exp. : 2.6yr.

hr sep img
reena img

Miss. Reena Yuvraj Mahale

Quali. : 12th, D.Ed., B.A.

Teaching Exp. : 2.8yr.

vertical sep. subhangi img

Miss. Shubhangi Manik Patil

Quali. : M.A., B.Ed.

Teaching Exp. : 3yr.

hr sep img
gauri img

Miss. Gauri Devram Jadhav

Quali. : B.A.

Teaching Exp. : 1yr.

vertical sep. komal img

Miss. Komal Rajendra Sonawane

Quali. : H.S.C. D.Ed.

Teaching Exp. : 1yr.

hr sep img
rohini img

Miss. Rohini Girish Musale

Quali. : M.A., B.Ed.

Teaching Exp. : 1yr.

vertical sep.
Untitled Document